TIPMAN CTC-01

stanice výměny průvlaků pro robotické hořáky

Kontaktní otvor průvlaku se vlivem mnoha faktorů během svařování postupem času zvětšuje. Jakmile jeho průměr přesáhne určitou mez, zhorší se sevření drátu. Pokud průvlak nevyměníme, dojde ke zkreslování měřených hodnot proudu a napětí, což má za následek ztrátu kvality svarů.

Stanice výměny průvlaků Tipman CTC-01 provádí výměnu nesrovnatelně rychleji a spolehlivěji než lidská obsluha, a to bez nutnosti přerušení výrobního cyklu.

Vlastnosti

  • Plně automatická výměna průvlaků robotických hořáků
  • Kompletní proces výměny za 40 sekund
  • Kompatibilní s většinou typů průvlaků a hubic
  • Zásobník na 10 průvlaků

Výhody

  • Úspora času ve srovnání s manuální výměnou
  • Jistota optimálního utažení průvlaku a hubice
  • Zvýšení spolehlivosti a produktivity robotického pracoviště

Princip fungování stanice výměny průvlaků

01_
Boční odstřihovač nejprve zkrátí vysunutý drát. Hořák pak zaujme pozici v otvoru pro vyšroubování hubice.
02_
Po sejmutí hubice se hořák přesune do pozice pro očištění průvlaku (pro možné další využití). Následuje další pohyb směrem k ústí mechanismu pro sejmutí průvlaku.
03_
V dalším kroku se hořák přesune do zásobníku pro nový průvlak. Nakonec se hořák vrátí k otvoru s hubicí, kde proběhne opětovné nasazení.

Video – fungování stanice výměny průvlaků

Chcete se dozvědět více o fungování tohoto produktu? Kontaktujte nás!