Automatizace výměny průvlaků a čištění hubic

při obloukovém svařování

Proč Tipman?

Plynulejší výroba

Automatizované stanice TIPMAN významně napomáhají snižovat negativní dopady opotřebení průvlaků a ulpívání rozstřiku v hubicích. Díky tomu jsou výrobní cykly plynulejší a efektivnější!

Vyšší spolehlivost

Svěřte výměnu průvlaků a čištění hubic strojům! Můžete se spolehnout, že jednostlivé úkony proběhnou v přesných intervalech, rychleji a bez nutnosti zastavení robota!

Vyšší produktivita

Zavedením stanic TIPMAN zvýšíte podíl automatizace ve vaší výrobě a tím i produktivitu, a to bez nutnosti většího počtu pracovníků.